10. The Gheorghe Benga Prize

 

PREMIUL GHEORGHE BENGA (descoperitor al primei proteine canal pentru apa – Aquaporina 1)

          Istoric

In 2008 Dl. Prof. univ. dr. Oliviu PASCU, Preşedinte al Fundaţiei “Octavian Fodor”, Membru titular al Academiei de Stiinţe Medicale, fost Rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” (UMF) din Cluj-Napoca) a propus instituirea unui premiu numit “Premiul Gheorghe Benga (descoperitorul aquaporinelor)”. Propunerea şi Regulamentul de acordare au fost aprobate de Senatul UMF Cluj-Napoca, primele două premii fiind acordate din partea Fundaţiei “Octavian Fodor” şi a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca în cadrul Zilelor UMF Cluj-Napoca (în luna noiembrie). Suma de 1000 lei (cuantumul premiului) a fost pusă la dispoziţie de Fundaţia “Octavian Fodor” (Dl. Prof. univ. dr. Oliviu PASCU), iar înmânarea Premiului a fost făcută de către Prorectorul ştiinţific al UMF Cluj-Napoca.
In octombrie 2011, Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, la propunerea Rectorului de atunci, a decis eliminarea Premiului Gheorghe Benga dintre premiile acordate de UMF Cluj-Napoca.
In această situaţie, având şi pe 2010 un dosar aprobat, Prof. univ. dr. Dhc. Gheorghe Benga (M.c. al Academiei Române, M. Titular al Academiei de Stiinţe Medicale, Presedinte al Fundatiei OUTNOBEL şi al Fundaţiei Gheorghe Benga) a decis ca Premiul Gheorghe Benga să devină premiu al celor două fundaţii, suma de 1000 lei fiind pusă la dispoziţie în fiecare an de către Gheorghe Benga.
Decernarea premiului pe 2010 s-a făcut la încheierea manifestării şţiinţifice MEDICALIS a studenţilor Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, în Aula Mare a Universităţii, fiind înmânat de către Gheorghe Benga (care fusese invitat de către studenţi ca “Plenary Lecturer” să le vorbească despre proteinele canal pentru apă.
Decernarea premiului pe 2011 s-a făcut în luna noiembrie la începutul Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe Medicale (ASM), fiind înmânat de către Dl. Prof. Univ. Dr. Dhc. Irinel Popescu, Preşedintele ASM.

Laureaţii Premiului Gheorghe Benga

Pe anul 2008: Prof. univ. dr. Tudor LUCHIAN (Disciplina de Biofizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Pe anul 2009: Sef lucr. dr. Lucian FRENTESCU (Centrul de Medicină Moleculară şi Neuroştiinţe, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca;
Pe anul 2010: Sef lucr. dr. Mihai IOANA (Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova);
Pe anul 2011: Sef lucr. dr. Lucian NEGURĂ (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi).

Pe anul 2013: Prof. dr. Dhc. Constantin CRĂCIUN (Centrul de Microscopie Electronică, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca), membru de onoare al Academiei de Stiinţe Medicale

REGULAMENTUL DE ACORDARE A
“PREMIULUI GHEORGHE BENGA”

1. Premiul Gheorghe Benga se acordă pentru o lucrare ştiinţifică originală din domeniul
biomedical fundamental, realizată integral într-un laborator al unei entităţi din cadrul
unităților şi instituțiilor de drept public şi de drept privat cu personalitate juridică din
România, care au în obiectul de activitate cercetarea. La data redactării regulamentului
entităţile care efectuează activităţi de cercetare-dezvoltare în România sunt incluse în
“Sistemul național de cercetare-dezvoltare” recunoscut de către Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică (aflată în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării).
2. Premiul Gheorghe Benga se acordă pentru o lucrare ştiinţifică publicată într-o revistă
cotată ISI, în anul anterior celui în care se acordă Premiul, sau pentru un ciclu de lucrări
ştiinţifice publicate, dintre care una să fi fost publicată într-o revistă cotată ISI în anul
anterior.
3. Premiul Gheorghe Benga se acordă unui singur laureat, care este autorul principal al
lucrarii publicate. Autorul principal este cel care pe lucrare este indicat drept autor cu
care se face corespondenta (“corresponding author”). Premiul se poate acorda şi la doi
sau la maximum trei laureaţi, dacă pe lucrarea publicată se specifică “aceşti autori au
contribuit în mod egal la cercetare”.
4. Candidaturile la Premiul Gheorghe Benga vor fi expediate de catre autorii lucrării
(lucrărilor) propusă(e) pentru premiere până la data de 1 aprilie a fiecărui an pentru
lucrări publicate în anul anterior.
5. Candidaţii vor expedia documentele de la punctele a-e (vezi mai jos), în 2 exemplare,
printr-un serviciu de curier cu livrare direct la destinatar, asigurându-se că livrarea la
destinatar se face până la data de 1 aprilie ora 14, pe adresa:
Prof. dr. Dhc. Gh. Benga,
Laboratorul de Explorări Genetice, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj,
Str. Pasteur nr. 6, 400349 Cluj-Napoca.
In momentul când au angajat serviciul de curier candidaţii vor anunţa pe Prof. dr. Dhc.
Gh. Benga prin e-mail pe adresa gbgbenga@gmail.com.
Documentele ce trebuie trimise sunt enumerate la punctele a-e.
a) Lucrarea (sau lucrările) propuse pentru premiere, tipărite, împreuna cu copia coperţii
revistei şi cuprinsul numărului, în care s-a(u) publicat lucrarea (lucrările). In cazul în care
autorul nu dispune de extrase originale (“reprints”) se acceptă şi copiile lucrării
(lucrărilor) dar cu figurile exact aşa cum au fost publicate (color etc).
b) Un autoreferat in care să se precizeze că lucrarea nu a mai fost premiată anterior (cu
nici un premiu) şi să se sublinieze în ce constă originalitatea lucrării faţă de alte lucrări
publicate care au abordat aceeaşi temă.
c) Un Curriculum Vitae al candidatului (după modelul CV al Prof. dr. Dhc. Gheorghe
Benga de pe site-ul ASM) cu adresa poştală completă (inclusiv codul poştal), de la locul
de muncă şi de la domiciliu, cu numere de telefon (şi fax daca este cazul) şi adresa e-mail.
d) O declaraţie pe proprie răspundere în care să specifice că nici o parte a lucrării pe care o propune pentru evaluare nu conţine elemente de plagiat şi că s-au citat corect, integral, toate lucrările pe aceeaşi temă publicate în reviste cotate ISI şi Medline din ultimii cinci ani. De asemenea, autorul(ii) se angajează ca în cazul acordării Premiului Gheorghe Benga, lucrarea respectivă să nu mai fie publicată integral sau parţial în altă publicaţie (inclusiv sub formă de trecere în revistă sau monografie), decât cu menţionarea că partea republicată face parte dintr-o lucrare originală premiată (se va mentiona Premiul Gheorghe Benga şi anul acordării).
e) O declaraţie pe proprie răspundere în care să specifice că în cazul nominalizării autorul premiat (Laureatul) se va deplasa personal pe cont propriu şi va fi prezent (în ziua şi la ora decernării) la locul indicat de Comitetul Premiului Gheorghe Benga pentru a i se înmâna Premiul Gheorghe Benga.
6. Lucrările depuse vor fi evaluate de către un comitet compus din 3 membri, care constituie Comitetul Premiului Gheorghe Benga. Un membru este Gheorghe Benga (sau reprezentantul Fundatiei Gheorghe Benga), altul este reprezentantul Fundaţiei OUTNOBEL, iar cel de-al treilea membru se alege dintre Laureatii Premiului Gheorghe Benga din anii precedenti. Comitetul are ca Preşedinte pe Gheorghe Benga (pe timpul vietii, apoi pe reprezentantul Fundatiei Gheorghe Benga) si ca Secretar pe reprezentantul Fundaţiei OUTNOBEL. Mandatul Presedintelui si Secretarului comitetului este pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea realegerii pentru alte perioade de 5 ani. Cel de-al treilea membru se alege anual de catre Presedinte. Pe durata cât fac parte din Comitet nici o lucrare ce are drept coautor pe unul din membrii Comitetului nu poate fi premiată cu Premiul Gheorghe Benga.
7. Comitetul poate solicita referate de analiză a lucrărilor depuse pentru evaluare de la specialişti ai domeniului lucrării, din România sau din străinătate.
8. Evaluarea lucrarilor se va face în decurs de 30 de zile de la primirea lor. In final toate lucrarile se vor supune votului secret al Comitetului. Fiecare membru al Comitetului poate acorda votul său numai unei singure lucrări. Se declară câştigătoare lucrarea ce întruneşte cel puţin 2 din cele 3 voturi ale membrilor Comitetului. Dacă nici o lucrare nu întruneşte 2 voturi, se reia votarea cu lista lucrărilor ce au obţinut un vot. Dacă nici la a doua votare nici o lucrare nu primeşte cel puţin două voturi nu se acordă Premiul Gheorghe Benga pe acel an.
9. Rezultatul votului se comunică tuturor candidaţilor in scris, de asemenea se anunţă prin mijloacele de informare în masă, imediat după votare.
10. Nu se acceptă contestaţii. Candidaţii respinşi pot candida în anii următori, dar cu o altă lucrare.
11. Laureaţii Premiului Gheorghe Benga nu mai pot candida în alt an pentru acest premiu.

Redactat de
Prof. dr. Dhc. Gheorghe Benga
la data de 18 martie 2014

ANY PUBLICATIONS CITED ON THIS SITE MAY BE OBTAINED FROM GHEORGHE BENGA. © Copyright The Gheorghe Benga Foundation